ترفند بسیار جالب و مخفی از ایرانسل
شما با گرفتن شماره   ۱۵۹  از خط ایرانسل خود میتوانید به آهنگ سریال امام علی گوش کنید
این ترفند روی تمامی گوشی های جواب داده و هیچ هزینه ای هم از اعتبار شما کم نخواهد کرد
توجه کنید این ترفند فقط برای سیم کارت های ایرانسل امکان پذیر است.