با نرم افزار  Call Bt میتوانید از طریق موبایل با یکدیگر صحبت کنید ، حجم این برنامه بسیار کم می باشد!

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


Download