/ 2 نظر / 8 بازدید
www.rayegan.co.cc

مثل دیگر افرادی که بازدید خود را در سایت (رایگان) سرمایه گذاری کرده اند. -------------------------------- 1.با سرمایه گذاری بازدید کننده ی فراری خود را دوباره وارد سایت خود می کنید 2.بازدید کننده های جدید را از سایت های دیگر وارد سایت خود می کنید. 3.سایت خود را تبلیغات می کنید که بازدید کننده چند روز دیگر دوباره وارد سایت شما شود. -------------------------------- سایتی که ما راه اندازی کرده ایم کاملاٌ اتوماتیک و هوشمند است: 1.تغییر عنوان و توضیحات لینک سرمایه گذار توسط خود سرمایه گذار. {کاملاً اتوماتیک} 2.دسته بندی کردن بر طبق ورودی های سایت ها. {کاملاً اتوماتیک} 3.حذف سایت هایی که تخلف کرده و بازدید کننده ی خود را از سایت (رایگان) برچیده اند. {کاملاً اتوماتیک} و... ------------------------------ برای سرمایه گذاری در سایت باید بازدید شما حداقل 1000 بار در روز باشد. برای شروع وارد سایت زیر شوید: www.rayegan.co.cc www.rayegan.co.cc www.rayegan.co.cc www.rayegan.co.cc رایگان.کو.سی سی

ایرج بسطامی

خیلی عالی است